5L Vision Diamond

di dua tempat berbeza…
 sama size

jaaaaaauh berbeza $$$$

ep2p-2