Orange juice with asam boi

 sangat nyaman dihari yang panas dan berbahang..

pure, tanpa ice cube dan  dengan kemanisan just from the asam boi. I is sangat suka!

ep2p-5small