My Kuali: Zikir Al-Mathurat

bersihkan hati dan diri

dengan zikir 

Al-Mathurat merupakan zikir yang dibaca pagi dan petang di samping zikir-zikir yang lain. Dalam
kita mengamalkan al-Mathurat setiap hari, cuba fahami maksud pengertian
dari ayat-ayat yang kita baca. InsyaAllah moga2 niat dan usaha kita
mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah Taala, moga beroleh taufiq
dan hidayah-Nya yang berterusan… ameenMemahami Maksud dari ayat-ayat al-Mathurat:

Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk.

……………………


 1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
 4. Yang menguasai hari pembalasan.
 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
 6. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
 7. (Iaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat
  kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)
  mereka yang sesat.


(Surah Al-Fatihah 1 – 7)

…………………Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
Alif laam miim

Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya;petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

(Iaitu ) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat
dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan
kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka
yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.

Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
(Al-Baqarah 1 – 5)…………………..Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya
apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di
sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak megetahui apa-apa dari
ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi
langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan
Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.
(Al-Baqarah 255)…………………….Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Kerana itu barangsiapa
yang engkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya
ia telah memegang tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah
Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

Allah Pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir,
pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada
cahaya kepada kegelapan(kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya.
(Al-Baqarah: 256 – 257)…………………….Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi dan jika kamu
melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya,
nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu
itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakiNya dan menyiksa siapa
yang dikehendakiNya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari
Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman.. Semuanya beriman
kepada Allah, malaikat-maklaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya,
dan mereka megatakan: “Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang pun
(dengan yang lain) dab rasyk-rasulNya,” dan mereka mengatakan: “Kami
dengar dan kami taat”. (Mereka berdoa): “Ampunilah kami ya Tuhan kami
dan kepada Engkaula tempat kembali.”

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. ya
Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup
kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatillah
kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang
kafir.”
(Al-Baqarah 284 -286)……………………….
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa.” Allah adalah Tuhan yang
bergantung kepadaNya segala seuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula
diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”
(Al-Ikhlas 1 – 4)……………………Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang menguasai subuh, dari
kejahatan makhlukNya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap
gelita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan
pada tali yang bersimpul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila
ia dengki.”
(Al-Falaq: 1 – 5)……………………….


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. katakanlah: :Aku berlindung kepada Tuhan
manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan)
syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam
dada manusia, dari jin dan manusia.”
(An-Nass: 1 – 6)………………………………


Sesungguhnya kami terjaga (di pagi
hari) dengan kesedaran bahawa) Kerajaan (bumi dan segala isinya) ini
seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu
baginya tiada Tuhan selain Dia dan kepada-Nya kami akan dibangkitkan.……………………………….


Kami terjaga (dipagi hari) dalam fitrah Islam, dan kalimat ikhlas dan dalam agama nabi kami), Muhammad SAW, dan dalam millat (ajaran) bapa kami Ibrahim yang hanif (lurus) sedang dia bukan seorang musyrik.……………………………….


Allahumma,
aku terjaga olehmu dalam nikmat, afiat (keselamatan dari mara bencana),
dan terjaganya rahsia-rahsia (dosa-dosa)ku, maka sempurnakan nikmatMu,
afiatMu dan penjagaanMu itu atasku, di dunia dan akhirat.………………………………


Allahumma,
nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukMu
adalah dariMu, yang Esa dan tidak bersekutu, maka bagiMu segala puji
dan syukur.………………………………


Hai Tuhan, bagiMu segala puji seagung kemuliaan wajahMu dan kebesaran kekuasaanMu.………………………………

Aku telah rela dengan Allah sebagai Tuhanku, dan dengan Islam sebagai agamaku, dan dengan Muhammad sebagai nabi dan rasulku.………………………………


Maha suci Allah dan segala puji
bagiNya, sebanyak bilangan ciptaanNya dan keredhaanNya, dan seberat
timbangan ‘arasyNya dan sebanyak dakwat (yang terpakai untuk menuliskan)
kalimatNya.……………………..Dengan nama Allah, yang dengan namaNya akan terhalanglah, segala sesuatu
di bumi dan di langit, untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar
dan Mengetahui.…………………….


Allahumma, kami berlindung pada Allah dari menyekutukan Engkau
dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari
(menyekutukanMu) dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.…………………….Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan.…………………….


Allahumma, aku berlindung padaMu dari rasa sedih dan gelisah, dan
aku berlndung padamu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung
padaMu dari cengkaman hutang dan penindasan orang.…………………….


Allahumma, sihatkanlah badanku, Allahumma, sihatkanlah pendengaranku, Allahumma, sihatkanlah penglihatanku.…………………….


Allahumma, sesungguhnya aku berlindung padaMu dari kekafiran dan kefakiran; Allahumma, aku berlindung kepadaMu dari azab kubur; tidak ada Tuhan selain Engkau.……………………..


Allahumma, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau;
Engkau yang menciptakan dan aku abdiMu, dan aku berada dalam perjanjian
denganMu, ikrar kepadaMu, (yang akan kulaksanakan dengan) segala
kemampuanku; dan aku berlindung padaMu, dari kejahatan apa-apa yang
telah aku lakukan; aku mengakui (dangan sebenar-benarnya) nikmatMu
kepadaku; dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, kerana tidak ada
yang boleh mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau.……………………..Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga; dan aku bertaubat padaMu.……………………..Maha Suci Engkau, Allahumma, dan segala puji bagiMu; aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun dan bertaubat padaMu.…………………
Ya Allah restui dan berkatkanlah junjungan kami Muhammad sebagai hamba, nabi dan rasulMu yang ummi.
Berkatkan keluarga dan sahabat baginda. Sejahterakanlah baginda
selama-lamanya. Kami pohonkan sebanyak bilangan apa sahaja yang
diketahui oleh Alllah atau sebanyak perkara yang ditulis oleh Qalam-Nya
dan sebanyak yang dirangkum oleh kitab-Nya.

Terimalah dan relakanlah orang-orang terutama kami; Sayyidina Abu Bakar,
Omar, Othman, ali dan para sahabat bagnda semuanya para tabi’in, dan
orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka sampai hari pembalasan.
Terimalah kepulangan) mereka dengan sebaik-baiknya. Maha Suci Tuhan(Mu)
yang memiliki kebesaran cuba menempelkan kepadanya. Salam sejahtera
untuk para rasul utusan, Wal Hamdulillahi Rabbil’Alamin.Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah.

 

 Baca Al-Mathurat setiap pagi dan petang, terima kasih blog matahati 

ep2p-5small