Koperasi Permodalan Felda Melabur Di Oldtown Bukan Isu Besar …

Baru-baru Jogja, Carian selepas Ngee Koo Ham memuatkan naik Senarai Pemegang Saham OldTown, kecoh Ramai mempertikaikan penglibatan Koperasi Permodalan FELDA Malaysia (KPFM) Yang melabur Dalam Syarikat OLD TOWN Berhad Atas Alasan Syarikat Oldtown dimiliki Oleh Pemimpin Masjid DAP …

Berkaitan Dengan Isu Jogja, Datuk Noor Ehsanuddin, Lembaga Pengarah FELDA mengeluarkan Pendapat Mengenai penglibatan koperasi tersebut Dalam Syarikat Milik Oldtown Yang Mana Menyerahkan Carian kepada Pihak Pengurusan Koperasi tersebut Membuat pemutusan hukum Yang Mana Terbaik ..

Beliau menjelaskan “Ahli Koperasi Jogja ramai, Bye mempunyai saham Sendiri dan Ya No Pelaburan Jogja are kena Mungkin Bye Boleh Pendapat melakukan ‘penyesuaian’ tentang penglibatan Koperasi Dalam Oldtown Yang Bye rasakan sesuai..Koperasi Jogja badan Yang berasingan dan mempunyai Bye Peti pertimbangan Sendiri Yang Mana Other Carian daripada Pelaburan Lembaga Felda ataupun FGV “

Melalui Apakah yang dicakap Oleh Datuk Ehsan Jogja, Kita SEDIA maklum Koperasi Yang Ini Bukan Dalam Lembaga Felda mahupun Terlibat Dalam FGV dan kalau Kita lihat Mana-Mana koperasi itu indah pun, matlamat Bye ADALAH Memberikan surat keuntungan Carian kepada Ahli Bye …

Apakah Pelaburan Dalam Old Town ITU solat di Sisi undang-undang..jika all Ahli bersetuju APA salahnya..dan Ya No sebaliknya maka Koperasi Jogja Harus ikut kata Sepakat Ahli Bye … mengikut Maklumat Yang Saya dapati, Misi dan Visi Koperasi Permodalan Felda Berhad ialah Jogja

“KPF mempunyai MISI Untuk mengoptimumkan pulangan Pelaburan Anggota dan Meningkatkan Penilaian Pelaburan Bye Dalam Syarikat FELDA. Berusaha Untuk menggiatkan dan menggalakkan penyimpanan wang Anggota Melalui Penyediaan kemudahan Pelaburan. Mengamalkan Tadbir urus koperasi yang baik, Cekap, bermotivasi dan TELUS.” [1999017 ]

Objektif KPF:

Menggiat dan menggalakkan penyimpanan wang Oleh Anggota-Anggota.
Mengadakan kemudahan-kemudahan Simpanan dan aktiviti Pelaburan Yang diuruskan secara profesional.
Menjana pulangan Yang konsisten, stabil lagi Baik Melalui Pelaburan Usaha-usaha.
Meninggikan Taraf Ekonomi Anggota hasil Carian daripada kegiatan Simpanan dan Pelaburan.

Secara jelasnya, yang pernah dihasilkan koperasi INI ADALAH Untuk Menjana surat keuntungan dan kemudahan aktiviti Pelaburan Carian kepada Ahli mereka..berikutan Dengan Pelaburan Dalam Old Town..kita serahkan Carian kepada Ahli Koperasi itu..jika Ramai setuju pergi on..jika sebaliknya tarik saja Pelaburan … Tidak perlulah mengaitkan Isu Pelaburan koperasi Jogja Dengan FGV mahupun Lembaga Felda..2 badan Jogja Tiada kena mengena langsung Mulai …

ep2p-2