TEKS Penuh Perutusan PERDANA MENTERI TENTANG IEEE EKONOMI SEMASA & KEDUDUKAN KEWANGAN NEGARA …

1. Pertama-tamanya, Marilah Kita mengucapkan Syukur yang Tidak terhingga ke hadrat Allah SWT Atas limpah kurnia-Nya DAPAT Kita berkumpul Pada pagi Yang Berbahagia Jogja. Begitulah Ucapan selawat dan salam Ke Atas Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW.

2. Dalam Majlis Jogja, Kita berhimpun Bersama-sama, sebahagian Pimpinan dan para Pentadbir, penjawat Awam, ketua-ketua Industri dan orang-orang Korporat, wakil-wakil Kedutaan, Golongan NGO dan para Sukarelawan. Seterusnya, Yang dikasihi South rakyat Malaysia, Sama Ada yang Di Dalam Dewan, ATAU Yang Sedang menonton JUGA mĕndĕngar Perutusan khas Jogja.

3. Saya pernah dihasilkan berucap, ADALAH Untuk Memberikan Penjelasan added tentang Perkembangan Ekonomi Semasa dan kedudukan Kewangan negara. Mutakhir Jogja, Terdapat Laporan-Laporan, kebimbangan dan Pertanyaan terutamanya berkait harga minyak dan kedudukan Penilaian matawang ringgit.

4. Ketahuilah bahawa, Kerajaan memang Sentiasa memantau keadaan Jogja Sejak awal. Sehubungan ITU, hari ini, Kerajaan mengumumkan Akan Beberapa Langkah Proaktif, Untuk Membuat pengubahsuaian Yang spesifik, Bagi menjajar Semula Dasar-dasar Kita, beriring Dengan Perubahan senario Ekonomi global, Yang faktor-faktornya, berada di Luar Kawalan Kita. Ini dilakukan, Untuk Kita Terus mencapai Pertumbuhan Ekonomi Yang menyakinkan lagi Boleh dibanggakan.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

5. Dalam erti kata Zain, saya di sini hari ini mengumumkan langkah-langkah tertentu dan proaktif untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan ekonomi global baru-baru ini.

6. Kita tidak berada dalam krisis. Malah, kami sedang mengambil langkah-langkah persediaan berikutan perubahan landskap ekonomi global yang luar, yang di luar kawalan kami.

7. Ini adalah untuk memastikan bahawa ekonomi kita terus mencapai pertumbuhan yang baik dan munasabah. Dan pada masa yang sama, kami mahu memastikan dan perlu memastikan pembangunan negara dan kebajikan sosio-ekonomi rakyat akan terus menjadi tumpuan utama kerajaan.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

8. sesungguhnya manusia itu takwim 2014 Yang Lalu, tahun merupakan Yang Amat mencabar dan Mass menduga Bagi Kita Dengan Pelbagai Tragedi.

9. Pada penghujung Tahun Lepas, Malaysia diuji Dengan musibah banjir Yang Luar Biasa. Ia Telah melanda Beberapa buah negeri di Pantai Timur dan Utara Semenanjung, Antaranya Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah dan Perak.

10. Di Beberapa negeri Zain, sungguhpun are Mass kritikal, banjir turut Memberikan Kesan Carian kepada Penduduk di sesetengah Tempat di Johor, Sabah dan Sarawak.

11. Demikianlah, seperti Yang difirmankan bahawa, Manusia Merancang, Allah Merancang, sesungguhnya manusia itu Allah jualah sebaik-Baik Perancang.

12. Apakah yang Ingin Saya nyatakan di here ialah, Dalam Segala kudrat Kerajaan dan Pentadbiran, Kita Telah cuba merencana, merangka, mengaturkan dan berikhtiar Untuk Menunaikan Links Setiap SESUATU Dengan sehabis Baik demi KEPENTINGAN dan keperluan rakyat.

13. Justeru, Ya No diimbau, secara keseluruhannya, Kira-kira hanya sekitar Tiga bulan Bupati Yang Lalu, sewaktu Bajet 2015 dibentangkan, Perancangan Kerajaan ADALAH berpremiskan, Antaranya, Pertama, harga unjuran minyak Brent Bertarikh Pada Kadar 100 dolar Amerika setong.

14. Kedua, ATAU Ekonomi Pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dijangka mencatat Antara 5 Hingga 6 Peratus. Ketiga, Kadar Pertukaran matawang Yang Kekal stabil Pada 3.2 ringgit berbanding dolar Amerika; dan

15. Keempat, Bajet Semasa ITU digubal, Ekonomi Pertumbuhan Dunia Pada 2015 Oleh diunjurkan Bank Dunia dan IMF ADALAH Pada Kadar 3.4 dan 3.9 Peratus. Kini, Bye Telah mengkaji Semula Kadar dan meletakkan Paras Yang Rendah Bupati di Antara 3 Hingga 3.8 Peratus.

16. Perlu difahami JUGA, sewaktu Bajet 2015 digubal, ia adalah berdasarkan kepada asas yang kukuh, yakni asas iaitu 2014 Yang teguh. Oleh sebab itulah, defisit menegur Tahun 2015 Telah diunjurkan Pada Kadar 3 Peratus, berbanding Pada Kadar 3.5 Peratus Pada 2014.

17. kalo bagaimanapun, kontemporari Jogja, mahu are mahu, Kita Harus menerima hakikat bahawa, persekitaran dan percaturan Ekonomi Dunia Telah Ditukar, Yang secara langsungnya Memberikan Impak Carian kepada Malaysia Sebagai, Antara negara Yang mempunyai Dagangan terbesar di dunia.

18. maksudnya, berbanding budak Beberapa bulan Yang Lepas, Kini, landskap ekonomi global telah berubah dalam cara yang sangat penting. Beberapa kemalangan perkara pokok YANG TELAH Kerajaan unjurkan, Bagi Merancang Ekonomi dan Kewangan negara, Kini Perlu disemak dan diperjelaskan kedudukan semasanya.

19. Turut dibangkitkan ADALAH keupayaan Kerajaan Untuk mencapai Sasaran menegur Pada Tahun 2015. Ramai Ingin tahu, persoalannya, Mengikut budak Semasa Jogja, adakah Ekonomi dan Kewangan Negara Akan terjejas?

20. Oleh Yang Demikian, Perutusan khas hari ini disampaikan Supaya rakyat Malaysia Mendapat Penjelasan langsung Mulai Carian daripada Kerajaan tentang kemalangan perkara Jogja. Saya Akan JUGA turut mengumumkan Beberapa strategi, berikutan kedudukan Ekonomi Semasa.

21. Sebagai Kerajaan Yang bertanggungjawab, Kita Akan Terus merintis Serta Mencari jalan Bagi mempastikan negara Terus Drs dan Kesejahteraan Rakyat terkawal.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

22. Kita SEDAR Mutakhir Jogja, Wujud Pertanyaan di kalangan rakyat, Komuniti Perniagaan dan para penganalisis bersabit kejatuhan mengejut harga minyak Untuk pasaran Dunia Ke Atas Ekonomi Malaysia.

23. Sebagai ikon dunia trend Carian kepada harga minyak Untuk pasaran global, Dalam Tempoh Enam bulan kebelakangan Jogja, IA Telah menjunam Bupati 50 Peratus. INI ADALAH disebabkan, salah satunya, Oleh kerana lebihan bekalan dan permintaan Mulai Yang berkurangan global.

24. Selain Carian daripada ITU, INI JUGA ADALAH disebabkan Oleh Pengeluaran gas dan minyak syal Yang KETARA meningkat di Amerika Syarikat berikutan Kemajuan Teknologi Industri Pengeluaran minyak.

25. Dalam Masa Yang Sama, keadaan Jogja Menjadi Bupati Buruk, Dengan Pertambahan bekalan Carian daripada kalangan negara-negara OPEC Bukan. Manakala, negara-negara OPEC Pula enggan mengurangkan Pengeluaran Bye Bagi Mengekalkan penguasaan Pasaran.

26. Di sinilah juga pihak Kerajaan Sering ulang-ulangkan dan Berharap, agar rakyat DAPAT Sama-Sama Memahami bahawa, Isu harga minyak Untuk pasaran bukanlah SESUATU yang lenang Dalam Kawalan langsung Mulai Kerajaan Persekutuan Kita.

27. Kerana itulah, penanda aras harga minyak Brent Untuk pasaran Bertarikh added Telah turun Carian kepada sekitar 48 dolar Amerika setong Pada hari Semalam, yakni 19 Januari 2015. Perasaan Mass, para penganalisis menjangkakan harga minyak Akan mengambil Tempoh tertentu Untuk kembali stabil.

28. Tuan-Tuan dan Puan-Puan, apabila berlakunya penurunan harga minyak seperti GudegNet Jogja, hikmahnya, IA membawa Manfaat Carian kepada negara pengimport bersih minyak seperti Malaysia.

29. Sebagai Contoh, apabila Pengurangan harga Runcit petrol dan diesel Pada 35 dan 30 sen seliter baru-baru Jogja, Tambahan pendapatan Boleh guna ATAU guna Pengguna pendapatan rakyat Malaysia secara kasarnya ADALAH di sekitar 7.5 bilion ringgit. Dengan andaian Pengguna membelanjakan 40 Peratus Carian daripada Bilangan tersebut, Jogja Akan Meningkatkan Penggunaan Swasta sebanyak 3 bilion ringgit.

30. Selain ITU, Bank Dunia mengunjurkan bahawa, harga minyak Untuk pasaran Yang Bupati Rendah Akan Memberikan Impak Positif Carian kepada Pertumbuhan Ekonomi global. Malah, penurunan harga minyak sebanyak 30 Peratus, mampu Meningkatkan Pertumbuhan KDNK Dunia sehingga 0.5 Peratus.

31. Ini secara langsung Mulai Tidak, Akan JUGA Memberikan Kelebihan Carian kepada permintaan Mulai Produk buatan Malaysia. Dengan kedudukan Ekonomi Amerika Syarikat Yang Semakin Kukuh Pula, permintaan Mulai Terhadap Keluaran Kilang Malaysia Terus mampan terutamanya Bagi USE elektrik dan elektronik.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

32. Ironisnya, kejatuhan harga minyak Dunia Untuk pasaran, Memberikan Impak secara langsung Mulai Dalam mengurangkan pendapatan negara. Pendapatan Inilah, Yang Kerajaan gunakan Bagi yang pernah dihasilkan adanya pembangunan seperti MEMBINA sekolah-sekolah, jalan raya dan rumah-rumah ibadat. Ia JUGA kandungannya Antaranya, Untuk beli termasuklah seperti gaji penjawat Awam, Kos ubat-ubatan di hospital Kerajaan, subsidi Pertanian dan Kos beli Keselamatan untuk ahli RELA, tentera. polis Dan Sebagainya.

33. Seperti YANG TELAH Saya nyatakan tadi, harga minyak Untuk pasaran Dunia Telah menjunam. Mengikut Paras Tertinggi minyak Brent Bertarikh Untuk pasaran, iaitu sebanyak 115 dolar Amerika setong, Yang direkodkan Pada 19 Jun 2014, harga Semasa Telah menunjukkan kemerosotan melebihi 50 Peratus.

34. Selaras ITU, Ahli-Ahli Ekonomi berpendapat bahawa unjuran Paras harga asas iaitu 100 dolar Amerika setong Semasa Bajet 2015 dibentangkan, ADALAH are lagi realistik. Bye Kini, mengganggarkan NUMBER OF harga minyak Bagi Tahun 2015 ADALAH Antara 40 Hingga 70 dolar Amerika setong.

35. Lantaran itulah, Kerajaan Perlu menyemak Semula Untuk merendahkan unjuran NUMBER OF Paras harga minyak asas iaitu, Carian kepada 55 dolar Amerika setong Bagi Tahun 2015 Jogja, Carian kepada berasaskan unjuran Bajet Yang disemak kembali.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

36. Ya No berasaskan Carian kepada harga minyak MENTAH Pada 100 dolar Amerika setong, dan kuda yang mengambil Kira penjimatan Masjid Pelaksanaan Mekanisme pengapungan harga terkawal Runcit minyak mulai Disember 2014, Kerajaan dijangka Awie Tambahan lebihan Semasa Akaun telah menegur, sebanyak 3.7 bilion ringgit.

37. Dalam kata Zain, Seandainya harga minyak Untuk pasaran Kekal Pada 100 dolar Amerika setong, Kerajaan MAMPU menampung Pelaksanaan all Langkah YANG TELAH diumumkan Dalam Bajet 2015, Dengan Sasaran defisit menegur Tidak melebihi 3 Peratus.

38. Namun Begitu sebaliknya, Pada harga 55 dolar Amerika setong Yang diunjurkan Sekarang, Kerajaan Akan mengalami Pengurangan hasil sebanyak 13.8 bilion ringgit.

39. Maknanya di here, Jika Islam itu perbandingan, di Antara Angka-Angka semakan added Dengan Bajet 2015, YANG TELAH Pada dibentangkan Oktober Lalu, Sekalipun peruntukan subsidi tembakau api DAPAT dijimatkan sebanyak 10.7 bilion ringgit, Melalui Pelaksanaan Mekanisme pengapungan harga terkawal Runcit minyak, namun , Kerajaan Masih mengalami kekurangan hasil sebanyak 8.3 bilion ringgit, Bagi menampung Langkah-langkah Bajet 2015.

40. jelasnya, Jika dibiarkan, Paras defisit Tanpa Intervensi Kerajaan, defisit Akan meningkat Carian kepada 3.9 Peratus Carian daripada KDNK, berbanding Sasaran 3 Peratus Bagi Tahun 2015.

41. Keadaan Jogja, memaksa Kerajaan mengambil Langkah Untuk mengurangkan defisit, Selaras Dengan Komitmen Kerajaan ke arah konsolidasi menegur.

42. Oleh ITU, Dengan mengambilkira unjuran Yang disemak tersebut, Kita Dengan Jogja, menetapkan Sasaran defisit Yang dikaji Semula Carian kepada 3.2 Peratus, Carian daripada KDNK Pada Tahun 2015.

43. Kadar Jogja Masih Rendah berbanding defisit menegur 3.5 Peratus Carian daripada KDNK Pada Tahun 2014. Dan realitinya, Dengan faktor luaran Jogja, Kita Harus menerima hakikat, bahawa Kita Tidak Mungkin mencapai Sasaran Asal Bajet, Dengan defisit menegur Pada Kadar 3 Peratus Carian daripada KDNK seperti Yang Telah diumumkan. Namun Yang Penting, ADALAH Komitmen Kita, Untuk Terus mengurangkan defisit menegur Carian daripada Paras 3.5 Peratus Pada penghujung Tahun sudah. ​​

44. Yang Paling Utama JUGA, Kita Tidak Akan berkompromi Ke Atas Perancangan adanya pembangunan negara, kerana IA Akan Meningkatkan kapasiti produktif Carian kepada Ekonomi negara. Sekaligus, Kita Tidak Akan sesekali mengabaikan Kebajikan all rakyat, khususnya Golongan pendapatan isi rumah 40 Peratus terbawah ATAU bawah 40

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

45. Seperkara lagi Yang Perlu diketahui Oleh Kita semua, turun-naik perihal Penilaian matawang, asasnya, ADALAH Pengaruh Mengikut Ekonomi global. Oleh kerana ITU, Ringgit bukanlah Satu-satunya mata wang Yang nilainya menyusut berbanding dolar Amerika. Malah, bersukacita all mata wang serantau turut menyusut berbanding dolar Amerika Sejak September 2014.

46. ​​Ketidaktentuan Dalam Aliran modal dan penyusutan Penilaian ringgit Yang Robiah Sidin baru-baru INI JUGA, kebimbangan disebabkan Terhadap Impak kejatuhan harga minyak Yang mengejut Ke Atas Ekonomi.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian,

47. Sehubungan itulah, Kerajaan Perlu mempastikan kemalangan perkara-kemalangan perkara Berikut dipantau Dengan sebaik Mungkin. Pertama, Akaun Semasa Dalam imbangan Pembayaran, Perlu Sentiasa Kekal Dalam lebihan. Kedua, Langkah-langkah meneruskan pembaharuan fiskal dan penyatuan dan ketiga profil, aktiviti Ekonomi negara Perlu Terus dipelbagai Dengan sewajarnya, Supaya negara MAMPU Menghadapi kejatuhan harga minyak dan komoditi.

48. Namun Begitu, Kerajaan Yakin Kadar tukaran Ringgit, Akan mengalami penyesuaian Dalam Tempoh tertentu dan kembali ke Paras Yang menggambarkan asas iaitu Ekonomi Yang Kukuh. Apakah yang Penting, sistem kewangan terus berfungsi secara teratur.

49. Paling Pencadang, Tiada Gangguan Carian kepada pengantaraan Kewangan ATAU kewangan pengantaraan Dengan aktiviti Pinjaman Kekal lancar. Selanjutnya, aktiviti Perniagaan Terus Mendapat Akses Carian kepada Pembiayaan Kewangan Carian daripada Institusi perbankan dan Pasaran Modal.

50. Pucuk pangkalnya, Kerajaan Yakin, kesemuanya Jogja, diiringi Dengan Akaun Agensi ATAU Jelaskan Yang Bupati Dinamik, Rizab Antarabangsa Yang mencukupi dan Kukuh, Kewangan Pasaran Yang Pelbagai dan mendalam, sistem perbankan Yang teguh Serta Pelabur Institusi Tempatan Yang Kukuh, seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja , Akan Terus Meningkatkan daya tahan Malaysia Untuk menampan sebarang turun naik Aliran modal.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

51. Menyentuh tentang Imbangan Akaun Semasa Negara Pula, Perlu diketahui bahawa IA berkait langsung Mulai Dengan imbangan Perdagangan import dan Keluaran Kilang.

52. Seperti Yang Ramai tahu, Kita merupakan negara pengeksport minyak. Maka, wujudlah tanggapan bahawa, apabila harga minyak merudum baru-baru Jogja, pendapatan Carian daripada keseluruhan Keluaran Kilang Kita, Akan turut merosot secara mengejut, Yang Seterusnya mengakibatkan berlakunya defisit Akaun Semasa.

53. sesungguhnya manusia itu, tanggapan Jogja are Benar. Sebetulnya, Bagi minyak Untuk pasaran, Kita merupakan pengeksport bersih dengan Undian lebihan Keluaran Kilang sebanyak 7.7 bilion ringgit, Untuk Tempoh bulan Januari Hingga bulan November 2014.

54. Manakala, Bagi USE petroleum, Kita ADALAH pengimport bersih dengan Undian lebihan import sebanyak 8.9 bilion ringgit Untuk Tempoh Yang Sama.

55. Justeru ITU, Dengan Gabungan Kedua-doa Untuk pasaran minyak dan USE Jogja petroleum, Kita Sebenarnya ADALAH pengimport bersih dengan Undian lebihan import sebanyak 1.2 bilion ringgit.

56. Satu hakitat Yang Ramai Tidak Sedar. Oleh ITU, tanggapan ATAU Persepsi umum Selama Jogja, bahawa Malaysia merupakan ATAU berlebihan Pengeluar minyak lebihan yang, ADALAH JUGA are Tepat.

57. Sebaliknya, Jika dicampur Keluaran Kilang Serta import minyak Untuk pasaran, dan Putusan yang Ditolak petroleum USE, maka, Malaysia Sebenarnya, negara merupakan pengimport bersih petroleum. Kemalangan perkara Jogja namun are Sertakan Gas Asli Palm ATAU LNG, di Mana Masih Malaysia merupakan negara pengeksport bersih.

58. Tambahan lagi, budak Kita Masih utuh, berikutan Kejayaan Kita Selama ini dalam mempelbagaikan negara Ekonomi, sehingga DAPAT menampung kejatuhan harga minyak.

59. Sememangnya lagi, Kesan kejatuhan harga minyak, dijangka DAPAT ditampung Oleh Peningkatan permintaan Mulai Bagi Barangan pembuatan seperti Barangan elektrik dan elektronik, Produk berasaskan kayu-kayan, USE tekstil Serta Lain-Lain, Yang sakit terdiri daripada Carian daripada 76 Peratus Bilangan Keluaran Kilang. Manakala, Keluaran Kilang minyak Untuk pasaran hanyalah mewakili 4.5 Peratus Bilangan Carian daripada Keluaran Kilang.

60. Bersandarkan Yang Demikian, Kerajaan Yakin imbangan Akaun Semasa Akan Kekal mencatat lebihan Pada Tahun Jogja, Perasaan nilainya mengecil Carian kepada 2 Hingga 3 Peratus, Carian daripada Pendapatan Negara Kasar ATAU PNK, berbanding Pada 2014, imbangan lebihan Semasa dianggar mencatat 5.1 Peratus Carian daripada PNK. [ 1999005]

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

61. jelasnya, sebentar tadi, Saya Telah menghuraikan Beberapa Isu ATAU kemalangan perkara Yang Akan Memberikan Impak Yang Besar Carian kepada Ekonomi negara. Budak Mengikut Jogja, Kerajaan Perlu mengambil Langkah-langkah Bagi mempastikan Pertumbuhan Ekonomi lenang Pada landasan Yang Kukuh. Insya-Allah, Kita MAMPU mencapai Pertumbuhan KDNK Antara 4.5 Hingga 5.5 Peratus Pada Tahun Jogja, Dengan Menunaikan Strategi-Strategi berikut.

Pertama: Mempastikan Pertumbuhan Ekonomi Yang seimbang, inklusif dan mampan yakni seimbang, inklusif dan mampan;

Kedua: Meneruskan pembaharuan fiskal dan penyatuan; Serta

Ketiga: Menyediakan Bantuan Kepada Rakyat dan Komuniti Perniagaan Bagi MEMBINA Semula infrastruktur Yang terjejas banjir Akibat

.

62. Strategi Pertama: Mempastikan Pertumbuhan Ekonomi Yang Seimbang, Inklusif Dan Mampan. Bagi merancakkan Keluaran Kilang Barangan dan perkhidmatan, Beberapa Tindakan Berikut Akan Diambil:

Pertama, mempromosi secara aktif perkhidmatan gantian-import ATAU penggantian import seperti perkhidmatan Perkapalan, pelabuhan, pendidikan dan profesional. Ini, Bagi mengurangkan kebergantungan Carian kepada sumber Luaran Bagi perolehan Barangan dan perkhidmatan;

Kedua, menyegerakan Pelaksanaan Backup Carian daripada Majlis Eksport Nasional iaitu, Membantu pengeksport terutamanya Perusahaaan Kecil dan Sederhana ATAU PKS Untuk Mendapat Prospek Pelanggan baharu di Pasaran Yang baharu, di program Bawah Rangkaian Antarabangsa Menggunakan penghubung Pasaran dan Pakar Industri.

Seterusnya, program mempergiat Promosi Keluaran Kilang di 46 negara Meliputi Asia, Eropah, Timur Tengah dan Amerika Syarikat; memperkenalkan PKS-Go Melalui SME Bank, program Sebuah Keluaran Kilang Untuk PKS, dan memanfaatkan Dana Perkhidmatan Eksport program Myteam promosi PKS Untuk Meningkatkan kemampanan Kilang yang ke luar negara;

Ketiga, menambah Baik sambungan terakhir sambungan ke Pelabuhan Klang Dimasukkan seperti jalan, landasan Rangkaian dan Sistem Pengurusan Trafik, Bagi mempercepatkan Pelaksanaan Logistik dan Fasilitasi Dagangan.

Selain ITU, menaik Taraf Keretapi terminal Padang Besar; Baik menambah kecekapan operasi perniagaan diproses dengan import dan Keluaran Kilang, dan kuda yang menubuhkan hab Sistem dan Rangkaian Jiaotong udara;

Keempat, mempergiatkan keseluruhan Industri Pelancongan negara;

Kelima, mengambil Langkah-Langkah Untuk mengkaji Semula Kadar levi dikenakan Yang Ke Atas pekerja-pekerja asing Target; dan

Keenam, visa diberi secara diubah, Carian kepada para Pelancong Antaranya Masjid negara China

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

Selanjutnya, Bagi Meningkatkan Penggunaan Swasta Pula, Kerajaan Akan Menunaikan inisiatif-inisiatif Berikut:

Pertama, Memberikan keutamaan Carian kepada kontraktor Tempatan kelas G1 yakni kelas F, G2 yakni Kelas E dan G3 yakni kelas D, Yang Berdaftar Dengan CIDB, ​​Untuk Menunaikan kerja-kerja Baik Pulih di rantau Masing-Masing Yang terjejas banjir Akibat;

Kedua, mempergiatkan Promosi Pembelian Barangan buatan Malaysia;

Ketiga, Kekerapan Meningkatkan dan memanjangkan Tempoh: operasi Jualan mega di South negara;

Keempat, mempergiatkan Promosi Pelancongan Domestik Dengan menawarkan tambang Penerbangan Yang Bersaing; dan

Kelima, menggalakkan Sektor Swasta Meraih Peluang Carian daripada pewujudan Komuniti Ekonomi ASEAN.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

Seterusnya, Dalam Usaha merancakkan Pelaburan Swasta di Malaysia, Kerajaan Akan:

Pertama, menubuhkan Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan berjumlah 5 bilion ringgit Carian kepada PKS dalam Sektor Perkhidmatan, Dengan Pembiayaan maksimum 5 juta ringgit dan Jaminan Kerajaan sebanyak 70 Peratus;

Kedua, menggalakkan GLC dan GLIC melabur Dalam negara;

Ketiga, mengurangkan Kos kendalian Perniagaan Melalui penangguhan Backup Kenaikan tarif elektrik Pada Tahun 2015; dan penangguhan Backup Kenaikan harga gas Untuk Sektor Industri Pada Tahun 2015;

Keempat, memperuntukkan 30 Peratus Carian daripada beli tahunan-agensi Kerajaan dan GLC Untuk perolehan bekalan Serta perkhidmatan Carian kepada PKS Tempatan bertaraf PEMBUAT; dan

Kelima, mempergiatkan Penggunaan tembakau, Barangan dan perkhidmatan Tempatan Dalam perolehan Kerajaan.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

63. Seterusnya, Strategi Kedua: Meneruskan Pembaharuan Fiskal dan Penyatuan

Antara Langkah Yang Akan Diambil Bagi Meningkatkan hasil Kerajaan adalah:

Pertama, meluaskan asas iaitu percukaian Dengan menggalakkan Syarikat membuat pendaftaran Dengan Jabatan Kastam DiRaja Malaysia, Bagi Meningkatkan hasil Carian daripada Kutipan GST. Ini Akan menyumbang Carian kepada Tambahan Kutipan GST sebanyak Satu bilion ringgit. Sehingga pertengahan Januari 2015, Bupati 304 ribu Syarikat Telah Berdaftar; dan

Kedua, Meningkatkan Kutipan dividend Carian daripada GLC dan GLIC dan kuda yang badan-badan Kerajaan Yang Other Yang DAPAT menyumbang Tambahan hasil sebanyak 400 Juta ringgit

Bagi Langkah merasionalisasi beli Pula, Kerajaan Akan:

Pertama, mengoptimumkan beli Ke Atas bekalan dan perkhidmatan, majlis dan penganjuran Mesyuarat Serta perkhidmatan profesional Yang Memberikan penjimatan sebanyak 1.6 bilion ringgit;

Kedua, Program menangguhkan Latihan Khidmat Negara Tahun 2015, Dengan penjimatan sebanyak 400 Juta ringgit Bagi membolehkan program dikaji Semula dan ditambah Baik;

Ketiga, mengkaji Semula pemberian dan GERAN Carian kepada Badan Berkanun Persekutuan, Serta GLC Tabung Amanah Kerajaan, terutamanya Yang mempunyai Aliran pendapatan Yang konsisten dan Rizab Yang quality. Langkah Jogja dijangka Memberikan penjimatan sebanyak 3.2 bilion ringgit; dan

Keempat, menjadualkan Semula Pembelian Aset are kritikal terutamanya Alatan pejabat, perisian dan kenderaan Yang MAMPU Memberikan penjimatan sebanyak 300 juta ringgit

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

64. Strategi Ketiga ADALAH Penyediaaan Bantuan Kepada Rakyat Dan Komuniti Perniagaan Serta Kenal pasti dua Semula Infrastruktur Yang Terjejas Akibat Banjir

Banjir baru-baru Jogja, Telah melibatkan sekitar 400 ribu Mangsa di South negara. Anggaran added kemusnahan infrastruktur mencecah bersukacita 2.9 bilion ringgit.

Antara Tindakan YANG TELAH dan Akan dilaksanakan Oleh Kerajaan Carian kepada Mangsa-Mangsa banjir, ADALAH seperti Berikut:

Kerajaan Telah menyalurkan peruntukan Tambahan sebanyak 500 Juta ringgit Sebagai Bantuan permulaan, ATAU peruntukan permulaan Untuk kerja-kerja Baik Pulih, program dan Kebajikan Mangsa banjir, Tambahan Carian kepada tabung Majlis Keselamatan Negara, Bilangan menjadikan keseluruhannya sebanyak 787 Juta ringgit;

Sebagai peruntukan awalan, Kerajaan menyediakan 800 Juta ringgit Untuk MEMBAIKI dan MEMBINA Semula infrastruktur asas iaitu seperti sekolah, hospital, jalan raya dan Jambatan;

Menyediakan 893 Juta ringgit Bagi Bajet 2015 Untuk rancangan tebatan banjir;

Kenal pasti dua rumah-rumah kampung bertiang ATAU rumah jangkungan setinggi 8 kaki YANG TELAH musnah Akibat banjir Carian kepada Bye Yang mempunyai tanah Sendiri;

Menyerahkan 1,000 unit rumah Kos Rendah yang sudah siap di Gua Musang;

Memberikan Bantuan 500 ringgit Bagi Links Setiap Keluarga Yang Terlibat Bermula hari ini; dan

Menghulur Sumbangan 5 ribu ringgit Carian kepada Bye Yang Kehilangan Ahli Keluarga.

65. Bagi Perniagaan Yang terjejas Pula, Tambahan 100 Juta ringgit Disediakan Carian kepada TEKUN dan 100 Juta ringgit Carian kepada Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), Bagi menyediakan Pinjaman Mudah Untuk menyokong PKS dan Perusahaan mikro.

66. BSN, Agrobank, SME Bank, TEKUN dan AIM Akan menangguhkan Tempoh Bayaran balik Pinjaman YANG TELAH Diambil, sehingga Enam bulan.

67. Berkait ITU, menubuhkan Kemudahan Bantuan Akan Khas Bank Negara Malaysia, berjumlah 500 Juta ringgit Untuk menyediakan Pembiayaan Pinjaman PKS Pada Kadar Yang Bupati Rendah (kadar konsesi) iaitu 2.25 Peratus, Dengan penangguhan Tempoh Bayaran balik Pinjaman sehingga Enam bulan Melalui Institusi Kewangan Pembangunan dan perbankan.

68. Bank Rakyat Pula, menawarkan Akan Skim Pinjaman Peribadi sehingga 50 ribu ringgit Pada Kadar surat keuntungan Serendah 3.9 Peratus, dan Bayaran balik Pinjaman Bermula Carian selepas Enam bulan Istana Bil Pengeluaran.

69. Selain ITU, sejumlah 500 Juta ringgit Akan Disediakan Oleh Institusi Kewangan Dengan Jaminan Pembiayaan sebanyak 70 Peratus Di bawah Skim Jaminan Pinjaman Bantuan Banjir. Skim Jogja Akan diuruskan Oleh Prokhas; dan

70. PENGECUALIAN Pembayaran levi Oleh Carian kepada majikan Tabung Pembangunan Sumber Manusia, Untuk Tempoh Enam bulan Bagi PKS di rantau yang terjejas berkuat Kuasa 1 Februari 2015.

(Penutup)

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

Secara keseluruhannya, Dalam Perutusan Jogja Pada pagi Jogja, dapat rumuskan Jogja 6 kemalangan perkara sebagai mata dibawa pulang utama:

Pertama, Kita Bukan di Dalam Keadaan gawat ATAU Krisis, seperti Mana Pada Tahun-Tahun 1997 dan 1998, Sebaliknya are JUGA seperti Tahun 2009 Yang Lalu, sehingga Pakej-Pakej rangsangan Perlu dilaksanakan.

Kedua, Strategi-Strategi Kerajaan Yang tadi diumumkan, ADALAH Langkah Proaktif Untuk Pendapat melakukan penyesuaian ATAU pelarasan, berikutan faktor-faktor luaran Yang di Luar Kawalan Kita. Ini merupakan Satu realiti cek, berikutan Antaranya Perubahan harga minyak dunia ini.

Ketiga, Akaun Semasa Imbangan Pembayaran Dalam Kita, Insya-Allah, dijangka Kekal Positif dan are lenang Dalam defisit.

Keempat, Pasaran Kewangan tabungan teratur dan Kukuh. Malah, matawang ringgit, mengalami penyesuaian Perasaan Ketika Ini, Akan kembali ke Paras Yang menggambarkan asas iaitu Ekonomi Yang Kukuh. Insya-Allah.

Kelima, beli Pembangunan Perbelanjaan Pembangunan ATAU Yang diperuntukkan Dalam Bajet 2015 sebanyak 48.5 bilion ringgit are Ditukar dan Akan tabungan dibelanjakan.

Ini termasuklah, Projek-Projek orang bersifat ekonomi, yakni Perumahan Rakyat, banjir tebatan, bekalan udara, elektrik dan Pengangkutan Awam seperti Lebuhraya Pan Borneo.

Di bersebelahan ITU, Kedua Projek Projek-MRT jajaran, LRT dan High Speed ​​Rail Kuala Lumpur-Singapura, Rapid di Pengerang Akan tabungan Dihadapankan.

Malah, Pada bulan Mei nanti, Saya Akan membentangkan Rancangan Malaysia Kesebelas, Bagi merencanakan Pula beli adanya pembangunan negara sehingga Tahun 2020, dan Akhirnya;

Yang ke-Enam, beli Mengurus ATAU Perbelanjaan Mengurus dijangka Akan dikurangkan sebanyak 5.5 bilion ringgit, Dengan mengutamakan beli Yang Benar-Benar diperlukan sahaja yang.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,

71. Awal kalam, Marilah Kita banyakkan berdoa, dan bertawakkal Supaya Allah SWT Sentiasa Memberikan Bantuan-Nya, yang meliputi Ikhtiar-Ikhtiar Kita Dalam Terus Drs dan memakmurkan negara.

72. sesungguhnya manusia itu Jua, Dalam Segala kudrat manusiawi, Carian kepada Allah Kita bergantung dan mengembalikan Segala Urusan. Apakah yang pagar kayu Pencadang, South Carian kepada rakyat Malaysia, sederap Dalam Satu Solidariti, Kita MAMPU menongkah dan melangkah APA Jua Cabaran Serta rintangan Yang mendatang.

73. Pastinya, Pada Links Setiap kesukaran ITU, ada janji-janji kesenangan dan bahagia Yang Menanti.

74. Mudah-mudahan, Tuhan Yang Maha Berkuasa Terus melindung-lising tanahair Tercinta Jogja, dari Segala keburukan dan mara Bahaya. Bak kata orang tua-tua, Kita Berserah rugi dan untung, Carian kepada Allah meminta tolong.

ep2p-2