Gambar Makam Dan Upacara Persemadian Raja Abdullah Sungguh Luar Biasa!

Inilah Makam Raja Abdullah bin Abdulaziz, Raja Arab Saudi Yang Sangat sederhana..upacara persemadiannya sungguh Luaran biasa..sebaik sahaja yang Pengumuman kemangkatan Jogja, Putera Mahkota Salman Telah diumumkan Sebagai GANTIAN mewarisi tahkta negara Yang terkenal Dengan hasil minyak.

ep2p-2