Anak kunci ilmu ialah pandai bertanya dan mendengar | Maulana Muhammad Asri Yusoff

ep2p-2